Tích cách nàng thể hiện qua cách vẽ móng tay

Những nàng thích vẽ móng tay họa tiết thú cưng được nhận định là ‘cô nàng mít ướt’ còn chủ nhân của bộ móng Pháp là một ‘cô nàng kiêu kỳ’.

nhan-dien-tich-cach-nang-qua-cach-ve-mong-tay
nhan-dien-tich-cach-nang-qua-cach-ve-mong-tay-1
nhan-dien-tich-cach-nang-qua-cach-ve-mong-tay-2
nhan-dien-tich-cach-nang-qua-cach-ve-mong-tay-3
nhan-dien-tich-cach-nang-qua-cach-ve-mong-tay-4
nhan-dien-tich-cach-nang-qua-cach-ve-mong-tay-5
nhan-dien-tich-cach-nang-qua-cach-ve-mong-tay-6
nhan-dien-tich-cach-nang-qua-cach-ve-mong-tay-7
nhan-dien-tich-cach-nang-qua-cach-ve-mong-tay-8